piątek, 6 września 2019

Karpaty Ukraińskie

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI
Bieszczady
Wschodnie
6-15 wrzesień 2019

W początkach II Rzeczpospolitej działaczy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego niepokoiło zatłoczenie turystami Zakopanego i Tatr. Zastanawiano się, gdzie skierować ich uwagę, aby Tatry uwolnić od tłumów. Spojrzano na krańce wschodnie ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli obecne Karpaty Ukraińskie. Tam, na tych wschodnich krańcach Karpat życie toczy się inaczej. Spoglądając na ogromne połoniny, skryte doliny, człowiek czasami myśli, że życie tu jeszcze nie dotarło, lecz gdy chwilę tu pobędzie zaczyna myśleć o życiu inaczej, że ono jest tutaj prawdziwe. Niezmierzone połacie gór rozcięte długimi dolinami dzikich potoków i rzek, przepastne lasy, ograniczone możliwości komunikacyjne, zwierzyna, która naprawdę musi polować, aby żyć, sprawiają, że ludzie stają się tutaj prawdziwsi. Tu są najprawdziwsze cudne manowce, na których można naprawdę pobłądzić.

Główny szlak w Beskidach Wschodnich zaczęto znakować grzbietami górskimi według przebiegu zaprojektowanego przez Mieczysława Orłowicza już od 1925 roku, a ostatecznie ukończono w latach 1931-35, dokonując w miedzy czasie kilku modyfikacji jego przebiegu. Tak powstał spektakularny, imponujący rozmiarami i różnorodnością krain geograficznych szlak łączący nie tylko grupy górskie, ale również bogatą wielokulturowość Karpat od Ziemi Cieszyńskiej na zachodzie aż po Góry Czywczyńskie na wschodzie. Turyści, pasjonaci pieszych wędrówek otrzymali w ten sposób niespotykane dotąd możliwości poznawcze. Po wojnie wiele z tych ścieżek karpackich zniknęło z map. Głównego szlaku przez Karpaty nie udało się dotąd wskrzesić. Pozostała jego część o zmodyfikowanym przebiegu w wyniku powojennej polityki. Pozostaje jednak wciąż najdłuższym górskim szlakiem polskim - Główny Szlak Beskidzki przyciąga i urzeka, ale za każdym razem, gdy go przebywamy pobudza wyobraźnię i kieruje oczy wędrowców na wschód, w jego dawne, zapomniane, historyczne zakątki, w czasy pionierskiej beskidzkiej turystyki. Chciałoby się wtedy wskrzesić stare, owiane legendami opowieści. Pojawiają się pragnienia, ale i obawy, a przede wszystkim marzenia, które jednak się nie spełnią, dopóki sami nie spróbujemy, dopóki nie wyruszymy na historyczny Główny Szlak Wschodniobeskidzki.

Uwaga: uczestnicy tej wyprawy otrzymają od nas specjalne książeczki na ewidencjonowanie przebytych odcinków Głównego Szlaku Wschodniobeskidzkiego.

dzień 0
piątek, 6 września 2019
W drogę tam gdzie zaczniemy przygodę...

godz. 22.00 - wyjazd
Kraków, Aleja Jana Pawła II, parking przy NCK

Trasa przejazdu autokarem klasy luks:
Polska – przejście graniczne Krościenko-Smolnica (Смі́льниця) – Ukraina

Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Obcokorajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 Euro. Ukraińskie władze graniczne uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot. (MSZ)

dzień 1
sobota, 7 września 2019
Kolej Zakarpacka


To najbardziej spektakularny i malowniczy odcinek trasy kolejowej, wybudowanej przez cesarza Franciszka Józefa w 1905 roku - majstersztyk austriackich inżynierów. „Najpiękniejsza linia kolejowa północnych Karpat” - jak mawiał dr Mieczysław Orłowicz. Trasa Sianki – Wołosianka liczy 18 kilometrów, 6 tuneli, 27 wiaduktów i 370 metrów różnicy pokonywanych wzniesień. Najwyższy punkt Zakarpackiej Kolei znajduje się na wysokości 853 m n.p.m. Przejażdżka składem w klimacie minionej epoki obfituje w wiele wrażeń i pięknych widoków. To krótka podróż nie tylko przez pasmo ukraińskich Bieszczadów, ale też przez zapomniane lub w ogóle nieodkryte Zakarpacie.


Na szlaku cerkwi wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku
Elke Wetzig (Elya) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
from Wikimedia Commons
Użok, to wieś na Ukrainie w Bieszczadach Wschodnich, blisko naszej granicy, gdzie zachowała się piękna drewniana, bojkowska, prawosławna cerkiew św. Michała Archanioła. Została wybudowana w 1745 roku z drewna świerkowego. Posada konstrukcję zrębową, trójdzielną. Przykrywa ją dach gontowy. Wewnątrz zachował się ikonostas i XVIII-wieczny ołtarz. Część jego wyposażenia pochodzi z XVII wieku (ikony i starodruki). W 2013 roku cerkiew została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Uwaga: nie gwarantujemy zwiedzania wnętrza świątyni.


dzień 2
niedziela, 8 września 2019
Przełęcz Użocka - Starostyna - Przełęcz Khresty

Przełęcz Użocka (Ужоцький перевал; 853 m n.p.m.) [czerwony szlak] Perejba (Перейба; 1018 m n.p.m.) [czerwony szlak] Błyżnia (Ближня; 1040 m n.p.m.) [czerwony szlak] Kińczyk Hnylski (1115 m n.p.m.) [czerwony szlak] Drohobycki Kamień (Дрогобицький Камінь; 1186 m n.p.m.) [czerwony szlak] Starostyna (Старостина; 1229 m n.p.m.) [czerwony szlak] Khresty (Хрести; 1109 m n.p.m.) [niebieski szlak] Roztoka (Розтока)

mapowy czas przejścia: 6 godz. 30 min.
długość trasy: 18,4 km         suma podejść: 765 m         suma zejść: 722 m

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Z   K A P S U Ł Y   C Z A S U ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Na Starostynę, punkt triangulacyjny 1229, na granicznym grzbiecie Karpat.
Wyjście wschodniokarpackim głównym szlakiem turystycznym za znakami biało-czerwono-białymi (16 km, 600 m w górę i 250 w dół, ok. 6 godz.). Sianki stanowią punkt wyjścia wschodnio karpackiego głównego szlaku turystycznego, prowadzącego stąd przez Starostynę i Pikuj dalej na wschód, na czem raz wyższe działy Karpat Wschodnich. Znaki rozpoczynają się na stacji kolejowej i wiodą zrazu drogą do Użoku. 1½ km za krzyżowaniem się jej z torem kolejowym droga ta osiąga szosę Turka-Ungwar (po czesku Użhorod). Na niej zbaczamy w lewo i idziemy niespełna 1/2 km do miejsca wyżej karczmy „Na Młakach”, punktu wysokości 889, gdzie odgałęzia się od szosy droga wozowa do wsi Butli. Tą drogą wiodą nas znaki około 1 km, poczem zostawiamy drogę, skręcamy w prawo i wychodzimy na zalesiony wierch Beskid Wielki, punkt triangulacyjny 1012, na granicznym grzbiecie (słup graniczny 29). Tu zastajemy znaki zielone czechosłowackiego szlaku turystycznego: przełęcz Użocka – Beskid Wielki – Bereha – Kruhła. Idziemy za niemi na również lasem pokryty Grzebień (Hrebiń) i w 1½ km za nim osiągamy punkt wysokości 1019, tak zwaną Berehę. Tu rozdroże: w kierunku południowo-wschodnim zbiega płaj po polanach i rzadkich gajach wzdłuż Grzebienia, oddzielającego się tu od granicznego grzbietu, do przysiółka wsi Hnyłej, Hrebińskie; zostawiamy go w lewo i dalej grzbietem granicznym wchodzimy znowu w las, okrążając źródła czechosłowackiego Ungu (po prawej ręce). Po około 2 km wychodzimy z lasu w szerokie, otwarte od południa siodło, gdzie opuszczamy granicę i znaki zielone, skręcając w lewo i po otwartych stokach za znakami biało-czerwono-białymi schodzimy w ośrodek wsi Hnyłej (mieszkańców około 1000, poczta, telegraf, telefon Sianki, nocleg turystyczny na plebanji, miejsc 3, cena 1,50 złotych). Stąd, 1 km poniżej cerkwi, grzbietem przez punkt wysokości 974, osiągamy wschodnio-północne ramię Starostyny i po niem 1 km w kierunku zachodnim, następnie stromo do góry przez las, wychodzimy na jej szczyt.
Henryk Gąsiorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, 1935 rok
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Widok w kierunku Starostyny
fot. D.M.Szala.


dzień 3
poniedziałek, 9 września 2019
Przełęcz Khresty - Pikuj - Biłasowica

Roztoka (Розтока [niebieski szlak] Khresty (Хрести; 1109 m n.p.m.) [czerwony szlak] Żurowka (Журовка; 1228 m n.p.m.) [czerwony szlak] Listkowania (1248 m n.p.m.) [czerwony szlak] Wielki Wierch (Великий Верх; 1309 m n.p.m.) [czerwony szlak] Ostry Wierch (1294 m n.p.m.) [czerwony szlak] Pikuj (Пікуй; 1408 m n.p.m.) [czerwony szlak] Biłasowica (Біласовиця; 559 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 8 godz. 35 min.
długość trasy: 25,9 km         suma podejść: 925 m         suma zejść: 1265 m

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Z   K A P S U Ł Y   C Z A S U ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Na Pikuj, punkt triangulacyjny 1405; szczyt na granicznym grzbiecie karpackim,
objęty czechosłowacką konwencją turystyczną. Zwie się także Huślą.
Wycieczki nie da się ze Sianek w jednym dniu tam i zpowrotem uskutecznić, wymaga bowiem w jedną stronę (tam) 9-10 godzin.
Jedynie przy użyciu furmanki możliwe jest odbycie wycieczki na Pikuja z Wołowca w jednym dniu, jednak tylko tą samą drogą tam i zpowrotem z uwagi na niepewność w otrzymaniu furmanki w drodze powrotnej w tych małych i ubogich wioskach. Najpraktyczniej wynająć furmankę w ten sposób, by czekała ona w miejscu rozpoczęcia pieszej drogi na powrót do niej turysty z Pikuja.
Mijając siodło Chresty dalej idziemy ciągle połoninami, cały czas granicznym grzbietem karpackim; osiągamy kopy Czurjukę, punkt wysokości 1226, Listkowanie, punkt wysokości 1248, Ruski Put, punkt triangulacyjny 1311 (między nim a Listkowaniem początek czechosłowackiego pasa turystycznego), dalej Dżurowy Żołob, punkt wysokości 1282 (na północny zachód od jego szczytu, naprzeciw słupa granicznego nr 6, w odległości 1 km, na połoninie Dołyna, nowe, stale zagospodarowane schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego, 80-100 noclegów dla członków Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego 2,50 zł, dla nieczłonków 4 zł; schronisko znajduje się u górnej granicy lasu; nad niem doskonałe pola narciarskie), wreszcie przez Zełemeny, punkt triangulacyjny 1307, wchodzimy na szczyt Pikuja, oznaczony sygnałem triangulacyjnym. Do znaków biało-czerwono-białych dołaczają przed szczytem zapunktem wysokości 1318 także znaki żółte (wyjście z czechosłowackiej Zdeniowej od południa) oraz znaki biało zielone szlaku Malmanstal-Pikuj od strony północnej. Szczyt od strony południowej przecina szereg stopni i grzęd skalnych.
Dzięki kształtowi wyniosłej, odosobnionej piramidy daje on rozległe widoki na wszystkie strony. Przedewszystkiem uderzają wysoko nad dołami południowej strony Karpat wzniesione czechosłowackie szczyty Ostra Hora, punkt triangulacyjny 1408 (kierunek zachodni), olbrzymia platforma Połoniny Równej, p. tr. 1482 (kierunek południowo-zachodni), wreszcie dalekie szczyty Połoniny Borszawy: najwyższy w Bieszczadach Stoh, punkt triangulacyjny 1679, i Wielki Wierch, punkt triangulacyjny 1578 (kierunek południowo-wschodni). Ku wschodowi, ponad pięknie rozścieloną doliną Latorycy, mnożą się znacznie niższe grzbiety i łańcuchy Karpat polskich w okolicy przełęczy Tucholskiej. Dominują nad niemi wierchy Berdo nad Klimcem, na prawo od niego Staneszcza nad Żupaniem, wreszcie na lewo daleki Trościan nad Sławskiem. W kierunku północno-wschodnim spada wzrok w dolinę Husnego z wsią tej samej nazwy, dalej na bezleśne obszary, wzniesione nad Stryjcm od Wysocka Wyżnego do Mochnatego; nad niemi ciągną się równoległe łańcuchy Dołżki i Zwinina, stanowiące przejście do czarnych, lasem krytych grzbietów skolskich. Wśród tych ostatnich wysterczają w strefę połonin Szebela i Krzemieniec, a w środku między niemi, w głębi, najwyższa Paraszka. Wreszcie ku północnemu zachodowi oko zatrzymuje się na wyniosłej grupie Halicza nad Siankami oraz na lewo od niej na obu Rawkach, wyróżniających się wśród niższych ogólnie grzbietów i wierchów Beskidów Średnich.
Henryk Gąsiorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, 1935 rok
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na szczycie Pikuja
fot. D.M.Szala

dzień 4
wtorek, 10 września 2019
Biłasowica - Kozakowa Polana - Wołowiec

Biłasowica (Біласовиця; 559 m n.p.m.) [czerwony szlak][żółty szlak] Kozakowa Polana (Козакова Поляна; 907 m n.p.m.) [czerwony szlak][żółty szlak] Przełęcz Tucholska/Werecka (Середній Верецький перевал; 841 m n.p.m.) [czerwony szlak][żółty szlak] Korna (Корна; 878 m n.p.m.) [czerwony szlak][żółty szlak] Wołowiec (Воловець; 486 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 8 godz. 00 min.
długość trasy: 24,6 km         suma podejść: 735 m         suma zejść: 807 m

Widok z Przełęczy Tucholskiej
Varga Attila [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
from Wikimedia Commons

dzień 5
środa, 11 września 2019
Wołowiec - Jawornik Wielki - Ławoczne

Lazy (Лази) – Korna (Корна; 878 m n.p.m.) – Beskid Wierch (Бескид Верхній; 965 m n.p.m.) – Jawornik Wielki (Явірник Великий; 1120 m n.p.m.) – Gerega (Герега; 849 m n.p.m.) – Błyskawiec (Блискавець; 822 m n.p.m.) – Uszcza (Уща; 812 m n.p.m.) – Ławoczne (Лавочне; 656 m n.p.m.)
(powrót koleją: Ławoczne - Wołowiec)

mapowy czas przejścia: 7 godz. 55 min.
długość trasy: 22,0 km         suma podejść: 953 m         suma zejść: 814 m

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Z   K A P S U Ł Y   C Z A S U ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jawornik Wielki, punkt triangulacyjny 1123.
Widok rozległy: W kierunku południowo-wschodnim na okolicę przełęczy Beskidzkiej z Wysokim Tynem, punkt wysokości 1014. Po jego wschodniej stronie, w 100-metrowej głębokości przebija się tunelem tor kolejowy z Polski do Czechosłowacji. Na południu, na grupę Borszawy z jej kulminacją Stohem, punkt triangulacyjny 1679; na lewo odeń Wielki Wierch, Gemba i Żyd.
Na zachód zwraca uwagę śpiczasty, graniczny Pikuj, punkt triangulacyjny 1405, oraz na lewo od niego wydłużona ściana połoniny Równej, punkt triangulacyjny 1415. Od północy na płytkie doliny rzek polskich, zapełnione chatami licznych wsi: na zachodzie w dolinie Stryja ze wsią Wyżłowem, na północnym wschodzie dolina Oporu ze wsią Oporcem, na północ wreszcie w dolinie dopływu Oporu, Rowiny, ze wsią Ławocznem. Na szczycie dobrze zachowane pozycje z wojny światowej z podziemnymi chodnikami. Na Jaworniku Wielkim biją od zachodu źródła Stryja, od północy i wschodu źródła Oporu, od południa źródła czechosłowackie Wiczy; tu rozpoczynają się znaki biało-niebiesko-białe szlaku:  Jawornik  Wielki - Czarna Repa, jako warjantu głównego wschodniokarpackiego szlaku turystycznego.
Henryk Gąsiorowski, Przewodnik po Beskidach Wschodnich, 1935 rok
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dzień 6
czwartek, 12 września 2019
Ławoczne - Trościan - Sławsko

Ławoczne (Лавочне) – Tarnawka (Тернавка) – Orszowiec (Орозовець; 1131) – Trościan (Тростя́н; 1232) – Stodoliszcze (;828) – Golica (Голиця; 727) – Sławsko (Славське)
(dojazd i powrót koleją: Wołowiec - Ławoczne, Sławsko - Wołowiec)

mapowy czas przejścia: 5 godz. 15 min.
długość trasy: 14,8 km         suma podejść: 686 m         suma zejść: 752 m

Sławsko
Haidamac [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons


dzień 7
piątek, 13 września 2019
Sławsko - Czarna Repa - Przełęcz Wyszkowska

Sławsko (Славське) – Płaj (876) – Jaroszyszcze (Ярошище; 987) – Zworec (Зворець; 1211) – Wysoki Wierch (Високий Верх; 1243) – Jalina (Ялина; 1164) – Gniliszcze (Гнилище; 1251) – Tołsty Żłób (Товстий Жолоб; 1271) – Równy (Рівний; 1277) – Czarna Repa (Чорна Ріпа; 1285) – Obnoga (Обнога; 1211) – Czarny Wierch (Чорний Верх; 1037) – Przełęcz Wyszkowska (Вишківський перевал; 931)

mapowy czas przejścia: 9 godz. 25 min.
długość trasy: 27,4 km         suma podejść: 1045 m         suma zejść: 701 m

Czarna Repa
fot. Roman Nedbal


dzień 8
sobota, 14 września 2019
dzień rezerwowy
w razie niewykorzystania go realizowany będzie program bonusowy,
a w razie złej pogody będzie to dzien wolnydzień 9
niedziela, 15 września 2019
Powrót do domu

Na szlaku cerkwi wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Cerkiew Najświętszej Bogurodzicy w Matkowie
Sygic Travel User [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)],
from Wikimedia Commons

Cerkiew soborowa Najświętszej Bogurodzicy w Matkowie (znana również jako cerkiew soborowa św. Dymitra; ukr. Церква Собору Пресвятої Богородиці, Церква Собору Святого Димитрія) to trójdzielna, drewniana cerkiew typu bojkowskiego. Pochodzi z 1838 roku, a została ulokowana w północnej części wsi na niewielkim wzniesieniu w dolinie rzeki Stryj. Posiada trzy cebulaste kopuły i przydaszek wsparty na rysiach, pod którym to znajdują się wejścia do dwóch zakrystii, dobudowanych w latach 30. XX wieku. O przebudowie w tym okresie przypomina inskrypcja "1939" wyryta na progu. Unikatowa konstrukcja przypomina chińskie pagody. Jej kubaturę wyznaczają trzy drewniane wieże na bazie kwadratu każda, z czego środkowa wieża jest najszersza i najwyższa. Każda wieża ma po 5 ośmioskrzydłowych daszków, początkowo z dachówki, a obecnie z nierdzewnej blachy. W 2013 roku cerkiew została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie.

Uwaga: nie gwarantujemy zwiedzania wnętrza świątyni.UWAGA

Wyprawa wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego,
jak również umiejętności wędrowania w grupie,
 szczególnie przy przejściach poza znakowanymi szlakami turystycznymi.


Należy liczyć się z tym, iż niekorzystne warunki pogodowe
mogą wpłynąć na zmianę planu i założeń wycieczki,
szczególnie jeśli chodzi o trasy górskie.

Rzecz ważna: na trasach górskich nie zapewniamy licencjonowanego przewodnika.

Zapewniamy (tak jak zwykle) kompleksową informację o trasach i czasach przejść,
a następnie koordynujemy całe przejście,
zaś wszyscy razem wspólnie dbamy o nasze bezpieczeństwo i przyjacielską atmosferę.

* * *

PLANOWANY POWRÓT
(godziny przyjazdu uzależnione przede wszystkim od czasu odprawy na granicy)
Kraków, Aleja Jana Pawła II, parking przy NCK
w godzinach 20.30 - 21.30

* * *
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Wołowiec (Воловець), Victoria Hotel lub Hukliwe (Гукливий), Hotel Natalia


Koszt wycieczki
Wyszczególnienie kosztów
Cena
autokar
350 zł
8 x nocleg (7.09 - 15.09.2019)
wyżywienie:
- 8 x obiadokolacja w dniach 7.09-14.09.2019
- 8 x śniadanie w dniach 8.09-15.09.2019
jedna doba pobytu z wyżywieniem
to 15 dolarów amerykańskich (USD)
czyli:
8 dni x 15 USD = 120 USD

* płatne bezpośrednio gospodarzowi obiektu noclegowego


Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 507-953-300
lub e-mail: dmszala@gmail.com
Po zapisaniu się na listę uczestników należy dokonać wpłaty za autokar
na konto nr 55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
podając w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz hasło UKRAINA-2019
Nasze cele
W ramach prowadzonej działalności stwarzamy możliwości do wędrówki, poznawania świata, bycia blisko natury, czy integracji w zespole ludzi o wspólnych zainteresowaniach, dla których dzielenie się czasem z innymi jest przyjemnością. Nie ważny jest tutaj wiek, usposobienie, czy poglądy, ale wspólna pasja, radość bycia i wzajemna życzliwość. Nie kierujemy się ideologiami, ale zwyczajną turystyczna etyką. Podczas wyjazdów zajmujemy się koordynacją całego przedsięwzięcia, każdy uczestnik otrzymuje plan wycieczki i niezbędne materiały informacyjne, a będąc już na trasie wspieramy się razem, aby zrealizować założone cele.

Jeśli widzisz swoją osobę w takiej grupie - jest to pierwszy krok,
abyś do nas dołączył.

Przeczytaj zanim skorzystasz z naszej oferty

Najczęściej działamy jako Przedsiębiorstwo Ułatwiające Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych „Dorota Szala NA WYCIECZKĘ”. Na czym to polega? Otóż wynajmujemy środek transportu, za który uczestnik dokonuje opłaty po zapisaniu się na listę uczestników oraz po podpisaniu umowy (w przypadku wyjazdów wielodniowych). I jest to jedyna płatność, którą do nas odprowadzacie. Nie płacicie nam za inne usługi turystyczne, związane z rezerwacją obiektów noclegowych, wyżywieniem, biletami wstępu do muzeów, opłatami za wypożyczenie dodatkowego sprzętu (np. kajaków, sprzętu asekuracyjnego), jak również innych opłat określonych programem wycieczki. Na tych dodatkowych usługach nie zarabiamy, choć dokonujemy stosownych rezerwacji, czyli ułatwiamy ich nabywanie. Opłat za te usługi dokonujecie dopiero podczas wyjazdu bezpośrednio u przedsiębiorców, którzy takie usługi świadczą, w dniu korzystania z takiej usługi.

Nie jesteśmy biurem podróży, ale przedsiębiorstwem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a więc uczestnikom naszych wyjazdów nie przysługują prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. Wynika z tego też to, że nasze przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych dodatkowych powiązanych usług turystycznych, a więc w razie występujących problemów w zakresie świadczenia tych usług uczestnik powinien kontaktować się z odpowiednim usługodawcą (udzielamy w takich sytuacjach wszelkiej informacji i pomocy).

Jednakże – zgodnie z wymogami prawa UE – posiadamy zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz naszego przedsiębiorstwa za usługi niewykonane w razie jego niewypłacalności. Gwarancja ta obejmuje wszystkie usługi, również te dodatkowe, na które dokonaliśmy stosownych rezerwacji w ramach powiązanych usług turystycznych (np. noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, wypożyczenie sprzętu). Gwarancja ta jednak nie zapewnia zwrotu kosztów w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy, który taką usługę ma nam zrealizować.


Sprawdź nas:

Zobacz akty prawne normujące działalność przedsiębiorców zajmujących się turystyką:

Czasami jednak oferując wycieczkę występujemy w roli Agencji Turystycznej. Oferujemy wówczas udział w imprezie turystycznej podejmując współpracę z organizatorem turystyki (np. biurem podróży). Wówczas system opłat za wycieczkę może być inny, o czym informujemy w konkretnej ofercie turystycznej. W przypadku takich imprez turystycznych uczestnikom wyjazdu przysługują wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych, zaś przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy, będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację imprezy turystycznej.

Zanim wybierzesz się z nami na wycieczkę powinieneś obowiązkowo zapoznać się także z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies na naszej stronie. Zostały one opracowane w związku wymogami narzuconymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane powszechnie jako "RODO"), a także Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.11.2012 r.

Jeśli zdecydowałeś dołączyć się do nas - to świetnie!
Co dalej?
Najpierw skontaktuj się z Dorotą:
tel. 507-953-300  lub e-mail: dmszala@gmail.com

Jeśli chcesz zapisać się na wycieczkę wielodniową – musimy (zgodnie z prawnymi wymogami) spisać stosowną umowę (wzór umowy).

Jeśli zostałeś umieszczony na liście uczestników - niezwłocznie dokonaj wpłaty za autokar
w podanej wysokości na konto nr:

55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
z dopiskiem w tytule wpłaty: kto płaci i za co
(czyli podaj imię i nazwisko oraz nazwę wyjazdu).

Pozostałe opłaty (nocleg, wyżywienie i inne ujęte w programie) zapłacisz podczas wycieczki bezpośrednio u odpowiednich usługodawców.

UWAGA! W przypadku rezygnacji z wyjazdu i braku zastępstwa nie zwracamy wpłaty za autokar.

BARDZO WAŻNE! Nie ubezpieczamy uczestników (chyba, że umowa inaczej stanowi). Każdy uczestnik wyjazdu sam według własnego uznania zapewnia sobie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i inne niezbędne ubezpieczenia na czas podróży, jak też wynikające ze specyfiki wycieczki, a w szczególności mające na względzie podwyższony stopień ryzyka utraty zdrowia lub życia na terenach wysokogórskich, wodnych i innych.

Dorota Szala NA WYCIECZKĘ       NIP 6781742253
31-928 Kraków, os. Centrum B 11/52
wpis do rejestru CEOTiPUNPUT nr: Z/65/2018
tel. 507-953-300       e-mail: dmszala@gmail.com1 komentarz:

Serdecznie zapraszamy