piątek, 23 listopada 2018

Korona Beskidu Niskiego II


KATARZYNKI i ANDRZEJKI
W JESIENNYM BESKIDZIE NISKIM

23-25 listopad 2018

ODJAZD
Kraków, Aleja Jana Pawła II na wysokości parkingu przy NCK
godz. 6.45

Na trasach wędrówek mamy 5 szczytów
do Korony Beskidu Niskiego
:
Lackowa, Ostry Wierch, Jaworzyna Konieczniańska,
Rotunda, Kozie Żebro.
A po zachodzie słońca czeka nas...
23.11.2018
24.11.2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LACKOWA i OSTRY WIERCH

Izby – Przełęcz Beskid (644 m n.p.m.) Lackowa (997 m n.p.m.) Przełęcz Pułaskiego (743 m n.p.m.) Pod Ostrym Wierchem Ostry Wierch (980 m n.p.m.) Ropki (553 m n.p.m.) Przełęcz Hutniańska (645 m n.p.m.) Huta Wysowska

mapowy czas przejścia: 4 godz. 35 min.
długość trasy: 13,5 km     suma przewyższeń: 710 m

wariant skrócony (z zejściem bez znakowanego szlaku)

Izby – Przełęcz Beskid (644 m n.p.m.)  Lackowa (997 m n.p.m.) Przełęcz Pułaskiego (743 m n.p.m.) Pod Ostrym Wierchem Ostry Wierch (980 m n.p.m.) – Przełęcz Hutniańska (645 m n.p.m.) Huta Wysowska

mapowy czas przejścia: 3 godz. 10 min.
długość trasy: 8,7 km     suma przewyższeń: 582 m* * *

PO ZACHODZIE SŁOŃCA
WIECZÓR MAGII I WRÓŻB
KATARZYNKI
i...
MUZYCZNE PARTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAWORZYNA KONIECZNIAŃSKA i ROTUNDA

Przełęcz Dujawa (557 m n.p.m.) Pod Beskidkiem (672 m n.p.m.) Jaworzyna Konieczniańska (881 m n.p.m.) Przełęcz Regetowska (646 m n.p.m.) baza namiotowa w Regetowie (533 m n.p.m.) Rotunda (771 m n.p.m.) Zdynia, Ług (489 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 5 godz. 15 min.
długość trasy: 16,5 km     suma przewyższeń: 665 m


* * *

PO ZACHODZIE SŁOŃCA
WIECZÓR MAGII I WRÓŻB
ANDRZEJKI
i...
MUZYCZNE PARTY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOZIE ŻEBRO

Skwirtne (408 m n.p.m.) Pod Kozim Żebrem (788 m n.p.m.) Kozie Żebro (847 m n.p.m.) Wysowa-Zdrój (506 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 3 godz. 05 min.
długość trasy: 9,1 km     suma przewyższeń: 490 m
PLANOWANY PRZYJAZD
Kraków, Aleja Jana Pawła II, parking przy NCK
w godzinach 19.00 - 20.00

UWAGA
Należy liczyć się z tym, iż niekorzystne warunki pogodowe
mogą wpłynąć na zmianę planu i założeń wycieczki.


ZAKWATEROWANIE

To miejsce nie potrzebuje rekomendacji. Któż nie był u Zosi? To cudowna kobieta i gospodyni, a jej kuchnia to róg smakowitości. Ośrodek "U Zosi" leży w sąsiedztwie Watry Łemkowskiej. Jest to miejsce wyjątkowe dla odpoczynku, relaksu – wszyscy o tym wiedzą, którzy choć jeden dzień gościli w Zdyni u Zosi.

Całkowity koszt wycieczki
Wyszczególnienie kosztów
Cena
autokar
115 zł
nocleg (2 noce)
wyżywienie:
- 2 x obiadokolacja w dniach 23.11, 24.11.2018
- 2 x śniadanie w dniach 24.11, 25.11.2018
- 2 x zimna płyta w dniach 23.11, 24.11.2018
180 zł*
RAZEM
295 zł
* płatne bezpośrednio gospodarzowi obiektu noclegowego


Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 507-953-300
lub e-mail: dmszala@gmail.com

Wpłaty za autokar po 115 zł należy dokonywać na konto nr: 
55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
podając w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz hasło KORONA BESKIDU NISKIEGO 2
Nasze cele
W ramach prowadzonej działalności stwarzamy możliwości do wędrówki, poznawania świata, bycia blisko natury, czy integracji w zespole ludzi o wspólnych zainteresowaniach, dla których dzielenie się czasem z innymi jest przyjemnością. Nie ważny jest tutaj wiek, usposobienie, czy poglądy, ale wspólna pasja, radość bycia i wzajemna życzliwość. Nie kierujemy się ideologiami, ale zwyczajną turystyczna etyką. Podczas wyjazdów zajmujemy się koordynacją całego przedsięwzięcia, każdy uczestnik otrzymuje plan wycieczki i niezbędne materiały informacyjne, a będąc już na trasie wspieramy się razem, aby zrealizować założone cele.

Jeśli widzisz swoją osobę w takiej grupie - jest to pierwszy krok,
abyś do nas dołączył.

Przeczytaj zanim skorzystasz z naszej oferty

Najczęściej działamy jako Przedsiębiorstwo Ułatwiające Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych „Dorota Szala NA WYCIECZKĘ”. Na czym to polega? Otóż wynajmujemy środek transportu, za który uczestnik dokonuje opłaty po zapisaniu się na listę uczestników oraz po podpisaniu umowy (w przypadku wyjazdów wielodniowych). I jest to jedyna płatność, którą do nas odprowadzacie. Nie płacicie nam za inne usługi turystyczne, związane z rezerwacją obiektów noclegowych, wyżywieniem, biletami wstępu do muzeów, opłatami za wypożyczenie dodatkowego sprzętu (np. kajaków, sprzętu asekuracyjnego), jak również innych opłat określonych programem wycieczki. Na tych dodatkowych usługach nie zarabiamy, choć dokonujemy stosownych rezerwacji, czyli ułatwiamy ich nabywanie. Opłat za te usługi dokonujecie dopiero podczas wyjazdu bezpośrednio u przedsiębiorców, którzy takie usługi świadczą, w dniu korzystania z takiej usługi.

Nie jesteśmy biurem podróży, ale przedsiębiorstwem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a więc uczestnikom naszych wyjazdów nie przysługują prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. Wynika z tego też to, że nasze przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych dodatkowych powiązanych usług turystycznych, a więc w razie występujących problemów w zakresie świadczenia tych usług uczestnik powinien kontaktować się z odpowiednim usługodawcą (udzielamy w takich sytuacjach wszelkiej informacji i pomocy).

Jednakże – zgodnie z wymogami prawa UE – posiadamy zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz naszego przedsiębiorstwa za usługi niewykonane w razie jego niewypłacalności. Gwarancja ta obejmuje wszystkie usługi, również te dodatkowe, na które dokonaliśmy stosownych rezerwacji w ramach powiązanych usług turystycznych (np. noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, wypożyczenie sprzętu). Gwarancja ta jednak nie zapewnia zwrotu kosztów w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy, który taką usługę ma nam zrealizować.


Sprawdź nas:

Zobacz akty prawne normujące działalność przedsiębiorców zajmujących się turystyką:

Czasami jednak oferując wycieczkę występujemy w roli Agencji Turystycznej. Oferujemy wówczas udział w imprezie turystycznej podejmując współpracę z organizatorem turystyki (np. biurem podróży). Wówczas system opłat za wycieczkę może być inny, o czym informujemy w konkretnej ofercie turystycznej. W przypadku takich imprez turystycznych uczestnikom wyjazdu przysługują wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych, zaś przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy, będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację imprezy turystycznej.

Zanim wybierzesz się z nami na wycieczkę powinieneś obowiązkowo zapoznać się także z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies na naszej stronie. Zostały one opracowane w związku wymogami narzuconymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane powszechnie jako "RODO"), a także Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.11.2012 r.

Jeśli zdecydowałeś dołączyć się do nas - to świetnie!
Co dalej?
Najpierw skontaktuj się z Dorotą:
tel. 507-953-300  lub e-mail: dmszala@gmail.com

Jeśli chcesz zapisać się na wycieczkę wielodniową – musimy (zgodnie z prawnymi wymogami) spisać stosowną umowę (wzór umowy).

Jeśli zostałeś umieszczony na liście uczestników - dokonaj wpłaty za autokar
w podanej wysokości na konto nr:

55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
z dopiskiem w tytule wpłaty: kto płaci i za co
(czyli podaj imię i nazwisko oraz nazwę wyjazdu).

Pozostałe opłaty (nocleg, wyżywienie i inne ujęte w programie) zapłacisz podczas wycieczki bezpośrednio u odpowiednich usługodawców.

UWAGA! W przypadku rezygnacji z wyjazdu i braku zastępstwa nie zwracamy wpłaty za autokar.

BARDZO WAŻNE! Nie ubezpieczamy uczestników (chyba, że umowa inaczej stanowi). Każdy uczestnik wyjazdu sam według własnego uznania zapewnia sobie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i inne niezbędne ubezpieczenia na czas podróży, jak też wynikające ze specyfiki wycieczki, a w szczególności mające na względzie podwyższony stopień ryzyka utraty zdrowia lub życia na terenach wysokogórskich, wodnych i innych.

Dorota Szala NA WYCIECZKĘ       NIP 6781742253
31-928 Kraków, os. Centrum B 11/52
wpis do rejestru CEOTiPUNPUT nr: Z/65/2018
tel. 507-953-300       e-mail: dmszala@gmail.com

piątek, 12 października 2018

Korona Bieszczadów III

Bieszczadzka złota jesień
...z widokiem na Bieszczady
na wielki pożar gór na wielką jesień


12-14 październik 2018

ODJAZD
Kraków, Aleja Jana Pawła II na wysokości parkingu przy NCK
godz. 6.00


KORONA BIESZCZADÓW
etap III
Kruhly Wierch - Magura Stuposiańska - Halicz - Tarnica - Wielka Rawka

Czeka nas kolejna wędrówka wśród traw połonin, totalnej przestrzeni i wolności. Wyruszmy na nią w czas, kiedy przyroda przygotowuje jeden z najpiękniejszych spektakli. To pora, która na połoninach i w bieszczadzkich lasach nie ma sobie równych, kiedy przyroda zaczyna czynić cuda. Bieszczadzkie lasy zaczynają płonąć feerią barw jesieni. Ciemnej zieleni drzew iglastych zaczynają towarzyszyć wszelkie możliwe kolory żółci i czerwieni. Na stokach Bieszczadów panuje wówczas istna orgia kolorów, obok której nikt obojętnie nie przechodzi. Lasy składające się głównie z buków, jaworów i olszyn, mienią się niezliczoną ilością kolorów. Liście barwią się w odcieniach żółci, czerwieni, pomarańczy i zieleni. Z zachwytu można popaść w zapomnienie. Dni co prawda są już wtedy zdecydowanie krótsze niż latem, ale jeszcze są na tyle długie, aby odbyć spokojną wędrówkę przez krainę barw, przez Bieszczady ozłocone jesienią. Kto choć jeden raz zobaczył takie Bieszczady na własne oczy, nigdy nie będzie już zwyczajnym człowiekiem.


W górach
czerwonoskóre jelenie
wyszły na wojenne ścieżki

Pod lasem
stoją czerwone pułki
zimowych ptaków

(Jerzy Harasymowicz, Październik)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kruhly Wierch,
Magura StuposiańskaPrzełęcz Wyżniańska (856 m n.p.m.) Połonina Caryńska (1231 m n.p.m.) [czerwony szlak] Kruhly Wierch (1297 m n.p.m.) [czerwony szlak] Połonina Caryńska (1231 m n.p.m.) [czerwony szlak]+ Połonina Caryńska (1230 m n.p.m.) Schronisko studenckie Koliba (785 m n.p.m.) Pod przełęczą Przysłup Caryński (981 m n.p.m.) Magura Stuposiańska (1016 m n.p.m.) Pod przełęczą Przysłup Caryński (981 m n.p.m.) Widełki (584 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 4 godz. 35 min.
długość trasy: 13,3 km     suma podejść: 763 m     suma zejść: 1035 m

Uwaga
Istnieje możliwość alternatywnego przejścia
i zaliczenia odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego
Brzegi Górne (738 m n.p.m.) [czerwony szlak] Ustrzyki Górne (656 m n.p.m.)

* * *

WIECZOROWĄ PORĄ

SPOTKANIE 
Z POEZJĄ HARASYMOWICZA

oraz
MUZYCZNE PARTY- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halicz, Tarnica


Muczne (719 m n.p.m.) Bukowe Berdo (1160 m n.p.m.) Bukowe Berdo (1311 m n.p.m.) Przełęcz Goprowska (1161 m n.p.m.) [czerwony szlak] Halicz (1333 m n.p.m.) [czerwony szlak] Przełęcz Goprowska (1161 m n.p.m.) [czerwony szlak]+ Przełęcz pod Tarnicą (1285 m n.p.m.) Tarnica (1346 m n.p.m.) Przełęcz pod Tarnicą (1285 m n.p.m.) Wołosate (737 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 6 godz. 35 min.
długość trasy: 19,2 km     suma podejść: 1079 m     suma zejść: 1061 m

Uwaga
Istnieje możliwość alternatywnego przejścia
i zaliczenia odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego
Ustrzyki Górne (656 m n.p.m.) [czerwony szlak] Wołosate (737 m n.p.m.)
wraz z zaliczeniem szczytów do Korony Bieszczadów.
Autobus zostanie podstawiony w odpowiednich punktach.


* * *

WIECZOROWĄ PORĄ

MUZYCZNE PARTY 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dzień 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wielka Rawka


Ustrzyki Górne (656 m n.p.m.) Krzemieniec (1221 m n.p.m.) Wielka Rawka (1307 m n.p.m.) Mała Rawka (1272 m n.p.m.) Bacówka PTTK Pod Małą Rawką (914 m n.p.m.) Przełęcz Wyżniańska (856 m n.p.m.)

mapowy czas przejścia: 5 godz. 05 min.
długość trasy: 14,1 km     suma podejść: 933 m     suma zejść: 733 m


* * *

PLANOWANY POWRÓT
Kraków, Aleja Jana Pawła II, parking przy NCK
w godzinach 20.30 - 21.30

* * *


L.p. Nazwa szczytu i wysokość Data zdobycia
1
Tarnica (1346 m n.p.m.)
2.01.2018(wyjazd sylwestrowy)
13.10.2018
2
Halicz (1333 m n.p.m.)
13.10.2018
3
Wielka Rawka (1307 m n.p.m.)
31.12.2017(wyjazd sylwestrowy)
14.10.2018
4
Połonina Caryńska (1297 m n.p.m.)
12.10.2018
5
Połonina Wetlińska (Smerek) (1222 m n.p.m.)
29.04.2017(GSB)
6
Riaba Skała (1199 m n.p.m.)
14.04.2018
7
Jasło (1153 m n.p.m.)
30.04.2017(GSB)
14.04.2018
8
Hyrlata (1103 m n.p.m.)
24.11.2017
9
Wołosań (1071 m n.p.m.)
1.05.2017(GSB)
15.04.2018
10
Łopiennik (1069 m n.p.m.)
22.11.2017
11
Magura Stuposiańska (1016 m n.p.m.)
12.10.2018
12
Stryb (1011 m n.p.m.)
23.11.2017
13
Dwernik Kamień (1004 m n.p.m.)
13.04.2018
14
Chryszczata (997 m n.p.m.)
1.05.2017(GSB)
15
Trohaniec (939 m n.p.m.)
- - -

Wyjazdy w cyklu KORONA BIESZCZADÓW
obejmą wszystkie szczyty zaliczane do tej korony,
nawet jeśli te będą zdobyte w ramach innych bieszczadzkich wypraw.


Uwaga: do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.04.2017 r.
Regulamin Odznaki - PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” w SanokuZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II
38-714 Ustrzyki Górne 13

Całkowity koszt wycieczki
Wyszczególnienie kosztów
Cena
autokar
135 zł
nocleg (2 noce)
wyżywienie:
- 2 x obiadokolacja w dniach 12.10.2018 i 13.10.2018
- 2 x śniadanie w dniach 13.10.2018 i 14.10.2018
140 zł*
RAZEM
275 zł
* płatne bezpośrednio gospodarzowi obiektu noclegowego


Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 507-953-300
lub e-mail: dmszala@gmail.com

Po zapisaniu się na listę uczestników należy dokonać wpłaty za autokar
 po 135 zł na konto nr 55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
podając w tytule wpłaty imię i nazwisko oraz hasło KORONA BIESZCZADÓW 3
Nasze cele
W ramach prowadzonej działalności stwarzamy możliwości do wędrówki, poznawania świata, bycia blisko natury, czy integracji w zespole ludzi o wspólnych zainteresowaniach, dla których dzielenie się czasem z innymi jest przyjemnością. Nie ważny jest tutaj wiek, usposobienie, czy poglądy, ale wspólna pasja, radość bycia i wzajemna życzliwość. Nie kierujemy się ideologiami, ale zwyczajną turystyczna etyką. Podczas wyjazdów zajmujemy się koordynacją całego przedsięwzięcia, każdy uczestnik otrzymuje plan wycieczki i niezbędne materiały informacyjne, a będąc już na trasie wspieramy się razem, aby zrealizować założone cele.

Jeśli widzisz swoją osobę w takiej grupie - jest to pierwszy krok,
abyś do nas dołączył.

Przeczytaj zanim skorzystasz z naszej oferty

Najczęściej działamy jako Przedsiębiorstwo Ułatwiające Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych „Dorota Szala NA WYCIECZKĘ”. Na czym to polega? Otóż wynajmujemy środek transportu, za który uczestnik dokonuje opłaty po zapisaniu się na listę uczestników oraz po podpisaniu umowy (w przypadku wyjazdów wielodniowych). I jest to jedyna płatność, którą do nas odprowadzacie. Nie płacicie nam za inne usługi turystyczne, związane z rezerwacją obiektów noclegowych, wyżywieniem, biletami wstępu do muzeów, opłatami za wypożyczenie dodatkowego sprzętu (np. kajaków, sprzętu asekuracyjnego), jak również innych opłat określonych programem wycieczki. Na tych dodatkowych usługach nie zarabiamy, choć dokonujemy stosownych rezerwacji, czyli ułatwiamy ich nabywanie. Opłat za te usługi dokonujecie dopiero podczas wyjazdu bezpośrednio u przedsiębiorców, którzy takie usługi świadczą, w dniu korzystania z takiej usługi.

Nie jesteśmy biurem podróży, ale przedsiębiorstwem ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, a więc uczestnikom naszych wyjazdów nie przysługują prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. Wynika z tego też to, że nasze przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczególnych dodatkowych powiązanych usług turystycznych, a więc w razie występujących problemów w zakresie świadczenia tych usług uczestnik powinien kontaktować się z odpowiednim usługodawcą (udzielamy w takich sytuacjach wszelkiej informacji i pomocy).

Jednakże – zgodnie z wymogami prawa UE – posiadamy zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz naszego przedsiębiorstwa za usługi niewykonane w razie jego niewypłacalności. Gwarancja ta obejmuje wszystkie usługi, również te dodatkowe, na które dokonaliśmy stosownych rezerwacji w ramach powiązanych usług turystycznych (np. noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, wypożyczenie sprzętu). Gwarancja ta jednak nie zapewnia zwrotu kosztów w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy, który taką usługę ma nam zrealizować.


Sprawdź nas:

Zobacz akty prawne normujące działalność przedsiębiorców zajmujących się turystyką:

Czasami jednak oferując wycieczkę występujemy w roli Agencji Turystycznej. Oferujemy wówczas udział w imprezie turystycznej podejmując współpracę z organizatorem turystyki (np. biurem podróży). Wówczas system opłat za wycieczkę może być inny, o czym informujemy w konkretnej ofercie turystycznej. W przypadku takich imprez turystycznych uczestnikom wyjazdu przysługują wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych, zaś przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy, będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację imprezy turystycznej.

Zanim wybierzesz się z nami na wycieczkę powinieneś obowiązkowo zapoznać się także z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies na naszej stronie. Zostały one opracowane w związku wymogami narzuconymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane powszechnie jako "RODO"), a także Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.11.2012 r.

Jeśli zdecydowałeś dołączyć się do nas - to świetnie!
Co dalej?
Najpierw skontaktuj się z Dorotą:
tel. 507-953-300  lub e-mail: dmszala@gmail.com

Jeśli chcesz zapisać się na wycieczkę wielodniową – musimy (zgodnie z prawnymi wymogami) spisać stosowną umowę (wzór umowy).

Jeśli zostałeś umieszczony na liście uczestników - dokonaj wpłaty za autokar
w podanej wysokości na konto nr:

55 1240 4588 1111 0010 7214 2661
z dopiskiem w tytule wpłaty: kto płaci i za co
(czyli podaj imię i nazwisko oraz nazwę wyjazdu).

Pozostałe opłaty (nocleg, wyżywienie i inne ujęte w programie) zapłacisz podczas wycieczki bezpośrednio u odpowiednich usługodawców.

UWAGA! W przypadku rezygnacji z wyjazdu i braku zastępstwa nie zwracamy wpłaty za autokar.

BARDZO WAŻNE! Nie ubezpieczamy uczestników (chyba, że umowa inaczej stanowi). Każdy uczestnik wyjazdu sam według własnego uznania zapewnia sobie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i inne niezbędne ubezpieczenia na czas podróży, jak też wynikające ze specyfiki wycieczki, a w szczególności mające na względzie podwyższony stopień ryzyka utraty zdrowia lub życia na terenach wysokogórskich, wodnych i innych.

Dorota Szala NA WYCIECZKĘ       NIP 6781742253
31-928 Kraków, os. Centrum B 11/52
wpis do rejestru CEOTiPUNPUT nr: Z/65/2018
tel. 507-953-300       e-mail: dmszala@gmail.com

Serdecznie zapraszamy